☆ Bạn có thể truy cập antisoc.ru bằng antisoc.ru.TV .
☆ Tránh tua phim quá nhanh sẽ dễ dẫn đến lỗi hoặc chậm.
☆ Dùng ứng dụng 1.1.1.1 (thay đỗi DNS) nếu bạn không xem được phim trên antisoc.ru, để tải về.

Một chuyến du lịch diễn ra cùng người bạn thân nhất của chồng Nao và cô rất ngại nhưng vì chồng thuyết phục nên cô đã đồng ý, nhưng vì người chồng của mình rất thích chuyến du lịch này nên cô đã đồng ý ngủ chung với cả bạn của chồng mình. Một bữa tiệc diễn ra không như sắp đặt và chồng Nao say sĩn và cô vợ phải thức cùng anh bạn thân. Sau đó thì..

Chuyến du lịch đáng nhớ cùng bạn thân của chồng